Katalog usług

Katalog usług jest jedną z podstawowych funkcji Estimade. To w nim powinny znaleźć się wszystkie świadczone przez Ciebie powtarzalne usługi. W Estimade taka biblioteka stanowi podstawę dla wszystkich nowo tworzonych wycen. Jeśli zauważysz, że Twoje szacunki dotyczące powtarzalnych zadań wymagają korekty, po prostu zmień odpowiednie wartości w katalogu usług. Od tej chwili wszystkie Twoje nowe wyceny zawierające zmodyfikowane zadanie będą posiadały skorygowane wartości.

Ustalaj priorytety wycenianych zadań

Estimade stworzyliśmy tak, aby korzystanie z niego było maksymalnie elastyczne. Dlatego też podczas tworzenia nowych usług (funkcji) uwzględniliśmy możliwość przypisywania priorytetów ich realizacji. Dzięki temu, Klient już na etapie wyceny wie, które usługi w Twojej ofercie będą obligatoryjne, a które może przesunąć w czasie lub całkowicie odrzucić (np. na skutek ograniczonego budżetu).

Twórz nowe zadania na podstawie istniejących

Budowanie katalogu usług to proces, który realizowany jest sukcesywnie w miarę rozwoju Twojej firmy. Często więc zdarza się, że jakaś usługa stanowi podstawę do stworzenia nowej, dużo bardziej dopracowanej. Dlatego też w Estimade udostępniliśmy funkcję duplikowania zadań. Klonowanie opracowaliśmy tak, abyś miał/-a pełną elastyczność tworzenia elementów katalogu - możesz zatem tworzyć moduły z zadań, funkcje z modułów, itd. Pełna dowolność - dokładnie tak, jak potrzebujesz.

Przyspiesz tworzenie swoich ofert już dziś!

Buduj kompleksowe usługi, dzieląc je na moduły, zadania i podzadania

Wiedząc, że pracochłonność usług w firmie może wynosić zarówno jak i kilka tysięcy godzin, umożliwiliśmy budowę katalogu z podziałem na moduły, funkcje (features) i zadania (tasks). Elementy katalogu zbudowaliśmy w sposób hierarchiczny, tj.:

  1. Moduły - najbardziej ogólne usługi, które składają się z bardziej szczegółowych funkcji. W katalogu usług istnieje możliwość nadania nazwy modułowi oraz przypisania do niego elementów podrzędnych.
  2. Funkcje - usługi, które mogą (ale nie muszą) zawierać zadania podrzędne. W przypadku, gdy funkcja nie posiada zadań podrzędnych, istnieje możliwość zdefiniowania jego pracochłonności dla każdej z obecnych w systemie kategorii usług. Jeśli natomiast funkcja posiada zadania podrzędne, jej pracochłonność obliczana jest osobno dla każdej kategorii jako suma danej kategorii z zadań podrzędnych. Cechą charakterystyczną funkcji jest możliwość określenia priorytetu jego wykonania, np. przedstawienia usługi w wycenie jako zadania niezbędnego do wykonania.
  3. Zadania - najbardziej szczegółowe elementy usług. Zadania tworzone powinny być głównie z myślą o tworzeniu pełnej "checklisty" w bardziej skomplikowanych funkcjach. Dzięki takiemu podejściu masz pewność, że dana usługa zawierać będzie wszystkie kluczowe czynności, niezbędne do jej realizacji. Rozbicie usługi na możliwie najprostsze czynności redukuje też znacząco potencjalne problemy z niedoszacowaniem wykonania usługi.

Określ pracochłonność zadań z podziałem na kategorie usług

Otrzymując dostęp do aplikacji, w pierwszych krokach definiujesz m.in. kategorie usług, które świadczy Twoja firma. Każda usługa, która znajdzie się w Twoich przyszłych wycenach, będzie wyceniana właśnie w oparciu o pracochłonność w danej kategorii.

Przykład 1: Zbudowanie strony internetowej wymagać będzie prac co najmniej z następujących kategorii: Design, Frontend, Backend, Project Management. Jeśli więc zajmujesz się tego typu usługami, mogą to być Twoje początkowe kategorie. Z czasem, możesz pomyśleć o takich kategoriach jak SEO, Marketing, itp., dodając je do systemu.

Przykład 2: Zaprojektowanie ogrodu dla Twojego klienta, wymagać będzie prac z wielu zróżnicowanych kategorii: od prac początkowych, gdzie musisz zebrać wszystkie informacje, przez prace projektowe, przeprowadzenie kalkulacji aż po nadzór nad wykonawcami. Kategorie te mogą zatem stanowić podstawę do tworzenia wycen w systemie dla działalności architekta krajobrazu.

W Estimade, usługi znajdujące się w katalogu (oraz w backlogu) wyceniane są w oparciu o roboczogodziny dla każdej ze zdefiniowanych kategorii. A co w przypadku, gdy istnieją kategorie, których pracochłonność zależna jest od nakładu pracy z innych kategorii?

Automatyczne kalkulacje kategorii - gdy ilość Twojej pracy zależy od pracy innych

Wyobraź sobie, że jesteś testerem manualnym i Twoje zadania to realizacja scenariuszy testowych wdrażanego projektu. Zapewne zdajesz sobie z tego sprawę, że liczba scenariuszy do przetestowania jest skorelowana z ilością funkcji realizowanych przez inne zespoły (np. programistów).

W Estimade przewidzieliśmy rozwiązanie, które umożliwia tworzenie automatycznych kalkulacji w oparciu o pracochłonność innych kategorii. Wystarczy, że określisz procentowy współczynnik oraz wybierzesz kategorie, na podstawie których powinna być obliczana pracochłonność Twoich zadań i... gotowe!

Wypróbuj Estimade za darmo przez 14 dni!